Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 17.2.2017

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 17.2.2017

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 17. 2. 2017 (piatok) o 11:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí.
Pozvánka a program