Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom

      Comments Off on Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom

Uznesenie vlády SR č. 89 (aktualizácia mapy okresov COVID-19) platné od 22.2.2021

Vyhláška ÚVZ SR , ktorá určuje karanténne opatrenia pri vstupe do SR, účinná od 17.2.2021

Uznesenie vlády SR č.78 z 5.2.2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Uznesenie vlády SR č.77 z 5.2.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

Nové opatrenia v súvislosti s Covid automatom

S účinnosťou od 8. 2. 2021 až do odvolania platí všeobecný zákaz vstupu do objektov v správe ÚI SAV (hlavná budova, prístavba a ďalšie objekty na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava). Vstup je povolený v odôvodnených prípadoch výhradne osobám, ktoré majú pri sebe platný negatívny test na Covid 19.

Táto podmienka sa týka všetkých osôb vstupujúcich do budovy, vrátane návštev.

Zamestnanci ÚI SAV musia mať pre vstup na pracovisko okrem platného negatívneho testu na Covid 19 aj povolenie vedúceho oddelenia, resp. priameho nadriadeného.

Ing. I. Budinská, PhD.
riaditeľka ÚI SAV
5.2.2021

Na stiahnutie: pdf

Staršie informácie:

COVID automat platný od 8.2.2021

Vyhláška ÚVZ SR účinná od 3.2.2021

2 vyhlášky ÚVZ SR účinné od 27. 1. 2021

Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021

Aktuálne opatrenia, ktoré po rokovaní ORR 11.1.2021 zavádza pani riaditeľka v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19