Voľné pracovné pozície pre interných doktorandov

      Comments Off on Voľné pracovné pozície pre interných doktorandov

Aktuálna ponuka: voľné pracovné pozície — termín prihlásenia pre interných doktorandov: do 31. 5. 2017 !!!
viac info: odd. paralelných výpočtových metód a algoritmov