Súťaž mladých vedeckých pracovníkov

      Comments Off on Súťaž mladých vedeckých pracovníkov

Do súťaže mladých vedeckých pracovníkov možno prihlásiť významné vedecké publikácie alebo monotématický súbor prác
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-sutazmladych

Návrhy je potrebné pripraviť a predložiť na vyjadrenie VR ÚI SAV v dostatočnom predstihu pred termínom (28.2.2021).