Category Archives: Paralelné výpočtové metódy a algoritmy

Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave a FEI TU v Košiciach boli zverejnené témy pre doktorandské štúdium v odbore Informatika a Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 30. apríla, 31. máj, resp. 2…. Read more »

Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave a FEI TU v Košiciach boli zverejnené témy pre doktorandské štúdium v odbore Informatika a Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 30. apríla, resp. 31. máj 2021…. Read more »

Výskum paralelnej počítačovej simulácie prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v tuneli Poľana publikovaný v prestížnom vedeckom časopise

      Comments Off on Výskum paralelnej počítačovej simulácie prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v tuneli Poľana publikovaný v prestížnom vedeckom časopise

Výsledky paralelnej počítačovej simulácie prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom tuneli Poľana boli publikované v zahraničnom impaktovanom časopise International Journal of Ventilation. Článok Computer simulation of airflows generated by jet fans in real road tunnel by parallel version of FDS 6 autorov P. Weisenpacher a L. Valášek prezentuje výsledky počítačovej… Read more »

Publikácia v renomovanom európskom časopise

      Comments Off on Publikácia v renomovanom európskom časopise

Na základe účasti na aktivitách medzinárodnej multilaterálnej výskumnej siete FIRElinks (Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť, COST Akcia CA 18135, 43 spolupracujúcich krajín) sa pracovníci ÚI SAV podieľali na vzniku prehľadovej publikácie o súčasnom stave a perspektívach výskumu požiarov v Európe, ktorá bola pripravená do tlače. Štúdia bude publikovaná… Read more »

Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FMFI UK v Bratislave a FIIT STU v Bratislave boli zverejnené témy pre doktorandské štúdium v odbore Informatika a Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 30. apríla, resp. 31. máj 2020. Bližšie informácie možno nájsť… Read more »

Odišiel významný vedecký pracovník, RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.

      Comments Off on Odišiel významný vedecký pracovník, RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.

Dňa 21. januára 2020 nás po ťažkej chorobe náhle opustil náš kolega a priateľ, RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu informatiky SAV a dlhoročný vedúci nášho oddelenia. Vo svojej oblasti výskumu bol svetovo uznávaným odborníkom a veľmi plodným autorom s brilantnou schopnosťou analyzovať a nachádzať prekvapujúce súvislosti, ale… Read more »

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

      Comments Off on Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii prírodné a technické vedy Literárneho fondu SR za dielo Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations. pracovníci PMA

Špičková vedecká monografia 2018

      Comments Off on Špičková vedecká monografia 2018

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu ocenenia Špičková vedecká monografia, ktorú mu udelilo Predsedníctvo SAV za prácu Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations. Cham, Switzerland: Springer Int. Publ. AG, 2018. XXIV, 645 p., ISBN 978-3-319-61078-8. pracovníci… Read more »

Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FIIT STU v Bratislave boli zverejnené dve témy pre doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 31. máj 2019. Bližšie informácie možno nájsť tu.

Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)

      Comments Off on Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov blahoželá svojmu kolegovi Mgr. Branislavovi Rabatinovi k získaniu štipendia na doktorandské štúdium na State University of Florida (USA) a želá mu na novom pôsobisku veľa úspechov. pracovníci PMA