Doktorandské štúdium

      Comments Off on Doktorandské štúdium

ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU vypisuje výberové konanie na doktorandské štúdium v odboroch Aplikovaná informatika a Robotika a kybernetika. Na štúdium sa môžu hlásiť študenti ukončeného II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Prihlášky je potrebné podať prostredníctvom informačného systému STU najneskôr do 31.5.2016. Témy doktorandského štúdia sú zverejnené na stránkach FIIT STU a FEI STU. Bližšie informácie o možnostiach štúdia na ÚI SAV získate na stránke.