60. výročie založenia ústavu

      Comments Off on 60. výročie založenia ústavu

ui_building_oval V roku 2016 oslávil ústav 60. výročie svojho založenia: Foto Ústav informatiky SAV je priamym nástupcom Ústavu technickej kybernetiky SAV, ktorý vznikol v roku 1966 transformáciou Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV. Laboratórium bolo založené v r. 1956, 3 roky po založení SAV.
Príhovor Akademika Ivana Plandera
→…