Prednáška pre žiakov BSK

      Comments Off on Prednáška pre žiakov BSK
Prednáška pre žiakov BSK
Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila prednáška I. Budinskej a J. Zelenku v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Téma prednášky bola Ako roboty spoznávajú svet. Prednáška bola zameraná na vysvetlenie analógií medzi zmyslami a zmyslovými orgánmi človeka a ich technickými implementáciami v robotických systémoch. Súčasťou prednášky boli aj názorné ukážky senozorických systémov stavebnice Lego a ich využitia pre orientáciu v priestore alebo pre rozpoznávanie farieb (ukážka aplikácia hry Logik).