Aktivity oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií
        Seminár 26.3.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Martin Bobák (Exabajtové počítanie v praxi) → ...
        FaceControl
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle. Vedecký pracovník Ing. Radoslav Forgáč, PhD. je za ÚI SAV zodpovedným… → ...
        Návšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene
Dňa 14.2.2019 zavíta na náš ústav skupina študentov KU Leuven pod vedením prof. dr. Krisa Aertsa. Pre delegáciu je pripravený zaujímavý program. → ...
        Deep Hybrid DataCloud Project – publikácia projektu
We are proud to announce that a research paper developed under the Deep Hybrid DataCloud Project has been accepted for inclusion in 9th International Conference… → ...
        Technical meeting PROCESS
V dňoch 11. - 12. 4. 2018 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave konal technický míting projektu PROCESS, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v… → ...