Aktivity oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií
        Deep Hybrid DataCloud Project – publikácia projektu
We are proud to announce that a research paper developed under the Deep Hybrid DataCloud Project has been accepted for inclusion in 9th International Conference… → ...
        Technical meeting PROCESS
V dňoch 11. - 12. 4. 2018 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave konal technický míting projektu PROCESS, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v… → ...
        Medaila Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD.
Prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave udelila Medailu Jozefa Murgaša doc. Ing. Ladislavovi Hluchému, PhD. za prínos k rozvoju… → ...
        Cestovateľský seminár 15. 3. 2018 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí
Cestovateľský seminár Ing. Emila Gatiala, PhD.: Cesta za zatmením slnka v USA 2017 sa uskutoční vo štvrtok 15.3.2018 o 12.30 hod. v zasadačke na 4.… → ...
        Rozhovor pre Rádio Regina o počítačových hrách
Rozhovor pre Rádio Regina Ing. Marcel Kvassay, PhD. z Ústavu informatiky SAV hovorí o využití počítačových hier na nácvik rôznych zručností, napr. v oblasti bezpečnosti,… → ...