Infraštruktúra pre paralelné a distribuované spracovanie informácií
Vedúci: doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Infraštruktúra pre vysokovýkonné, distribuované, gridové a cloudové počítanie
Klaster ÚI SAV je zapojený do medzinárodnej gridovej a cloudovej infraštruktúry čo mu umožňuje aktívnu účasť na projektoch EÚ (EGEE, EGI, EGI-InSPIRE, EGI-Engage) v oblasti gridového a cloudového počítania. ÚISAV zabezpečuje aj kooperovaný prístup na ďalšie superpočítače v rámci národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej Únie.

Laboratórium je tiež vybavené vysokovýkonným Hadoop klastrom na spracovanie rozsiahlych dát (Big Data). Infraštruktúra bola čiastočne vybavená z prostriedkov ŠF, OPVaV.