Aktivity oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií
        Rozhovor: Slovenský cloud pre otvorenú vedu
Slovenský cloud pre otvorenú vedu (15.6.2021) ROZHOVOR (doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. z Ústavu informatiky SAV): Umelá inteligencia je považovaná za jednu z kľúčových technológií… → ...
        Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku (online)
Prednášajúci: Ing. M. Kvassay, PhD., Ing. P. Krammer, Ing. R. Forgáč, PhD. (Umelá inteligencia pre predikovanie vplyvov životného prostredia na elektroenergetiku) → ...
CSIRT         Seminár “Informačná bezpečnosť” (online)
Prednášajúci: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. s kolegami z CSIRT (Informačná bezpečnosť) Diskusia: Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský (Predstavenie aktivít ÚI SAV v oblasti informačnej bezpečnosti) → ...
        Using machine learning classification to design the predictive maintenance system (online)
Prednášajúci: Ing. Sepideh H. Dolatabadi, Ing. Zoltán Balogh, PhD. (Using machine learning classification to design the predictive maintenance system) → ...
        FaceControl – komplexné komunikač. zariadenie pre inovatívne riadenie procesov v priemysle
Prednášajúci: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle) → ...