Seminár “Informačná bezpečnosť” (online)

      Comments Off on Seminár “Informačná bezpečnosť” (online)
Seminár "Informačná bezpečnosť" (online)

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. s kolegami z CSIRT (UPJŠ Košice): Informačná bezpečnosť Pozvánka s abstraktom a prístupom
Diskusia: Giang Nguyen, Štefan Dlugolinský: Predstavenie aktivít ÚI SAV v oblasti informačnej bezpečnosti