Kolektív oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Vedúci: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Meno Email Tel.
Ing. Ján Astaloš Jan.Astalos@savba.sk 055/ 602 5123
Ing. Zoltán Balogh PhD. balogh.ui@savba.sk 02/ 5941 1293
Mgr. Martin Bobák PhD. martin.bobak@savba.sk 02/ 5941 1278
Ing. Štefan Dlugolinský PhD. stefan.dlugolinsky@savba.sk 02/ 5941 1207
Ing. Miroslav Dobrucký dobrucky.ui@savba.sk 02/ 5941 1289
Ing. Radoslav Forgáč PhD. radoslav.forgac@savba.sk 0905/ 467 550
Ing. Emil Gatial PhD. emil.gatial@savba.sk 02/59411293
Ing. Tomáš Gibala PhD.
Ing. Ondrej Habala Ondrej.Habala@savba.sk 02/ 5941 1176
doc. Ing. Ladislav Hluchý CSc. hluchy.ui@savba.sk 02/ 5477 1004
Ing. Peter Krammer peter.krammer@savba.sk 02/ 5941 1209
Ing. Marcel Kvassay PhD. marcel.kvassay@savba.sk 02/ 5941 1178
Mgr. Jozef Martiš jozef.martis@savba.sk 02/5941 1243
Ing. Giang Nguyen PhD. giang.nguyen@savba.sk 02/ 5941 1106
Ing. Ľubomír Obžera upsylubo@savba.sk 02/ 5941 1271
doc. Ing. Miloš Očkay PhD. milos.ockay@savba.sk
Mgr. Eva Pajorová utrrepaj@savba.sk 02/ 5941 1106
Ing. Lenka Skovajsová PhD. upsylesk@savba.sk 0948/500 629
Mgr. Martin Šeleng PhD. Martin.Seleng@savba.sk 02/ 5941 1256
Prof. Ing. Ivan Štich DrSc.
Ing. Dinh Viet Tran PhD. upsyviet@savba.sk 02/ 5941 1207
Naši bývalí kolegovia:

 • RNDr. Viera Šipková (do 30.11.2019)
 • Ing. Peter Kurdel (do 13.10.2019)
 • Prof. Igor Mokriš, CSc. (do 2016)
 • Ing. Ján Mojžiš (prešiel do odd. Ing. Budinskej v r.2016)
 • Doc. RNDr. Michal Laclavík, PhD. (do 30.4.2015)
 • Ing. Jana Zvada Kožuchová (do 2013, materská dovolenka od r.2010)
 • Ing. Peter Slížik (do 4.2.2014)
 • Ing. Nguyen Binh Minh, PhD. (do 31.8.2013)
 • Ing. Marián Babík, PhD. (do 30.4.2013)
 • Ing. Branislav Šimo (do 30.11.2011)
 • Ing. Bartolomej Barra (do 2008)
 • Ing. Tomáš Darányi (do 2006)
 • Ing. Martin Mališka (do 2006)
 • Ing. Adrián Tóth (do 2006)