Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Vedúci: Doc. Ing. L. Hluchý, CSc.
Previous webpage
Vysokovýkonné a distribuované počítanie

  • Infraštruktúry: klaster, Grid, Cloud a Hadoop
  • Vysokovýkonné a distribuované počítanie
  • Návrh, vývoj, prenos a podpora pre vysokovýkonné a distribuované aplikácie rovnako aj Grid aplikácie

Informačné a na znalosti orientované technológie

  • Spracovanie rozsiahlych dát, ontológia, semantika, reasoning, objavovanie znalosti
  • Mobilné a komunikačné technológie, multi-agentové systémy
  • Dolovanie v údajoch, strojové učenie, spracovanie prirodzených jazykov

Štúdium

  • PhD. štúdium zamerané na aplikovanú informatiku
  • Parallel and Distributed Programming
  • Graph Theory
  • Information Retrieval