Aplikácie oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácií

certifikačná autorita pre používateľov výpočtového gridu a pre jeho servery na Slovensku (len v AJ)
výpočtový klaster SIVVP pre používateľov
monitorovanie a štatistiky pre výpočtový klaster (Apache Software License 2.0.)
dynamické zapínanie výpočtových uzlov klastra
cloudové (len v AJ) a  gridové uzly pre používateľov infraštruktúry EGI
softvérové produkty skupiny IKT Data Analytics Supercomputer (DAS) (len v AJ)
… a ďalšie