Kolektív oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov
Vedúci: RNDr. J. Glasa, CSc.
Meno Email Tel.
RNDr. Vladimír Britaňák DrSc. britanak@savba.sk 02/ 59411 175
RNDr. Ján Glasa CSc. utrrglas@savba.sk 02/ 5941 1166
Ing. Lukáš Valášek PhD. lukas.valasek@savba.sk 02/ 5941 1171
Mgr. Peter Weisenpacher PhD. upsyweis@savba.sk 02/ 5941 1266
Naši bývalí kolegovia:

  • RNDr. Milan Fico, CSc.
  • RNDr. Gerard Podhájecký, CSc.
  • Doc. RNDr. Ladislav Halada, PhD.