Partneri oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov

Námety a ciele výskumu a výber typov a scenárov požiarov sú konzultované s inštitúciami zodpovednými za požiarnu bezpečnosť stavieb a bezpečnosť prevádzky cestných tunelov v SR.