Aplikácie a prezentácie Oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov

Skrátené videá vytvorené pomocou počítačovej simulácie požiarov v rôznych prostrediach:

Fotografie a iné materiály súvisiace s požiarnymi experimentami: