Aplikácie a prezentácie Oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov

Simulácie požiaru automobilov:

 1. Preskok požiaru automobilu na susedné vozidlo (skrátené video)
 2. Požiar automobilov v garáži (skrátené video)
 3. Požiar automobilov v garáži (skrátené video)
 4. Požiar vnútra automobilu (skrátené video)
 5. Vývoj teploty na veku motorového priestoru pri požiari (skrátené video)
 6. Požiar motorového priestoru (skrátené video)
 7. Požiar motorového priestoru a jeho rozšírenie do vonkajšieho priestoru (skrátené video)
 8. Požiar motorového priestoru (skrátené video)
 9. Preskok požiaru automobilu na strom (skrátené video)
 10. Preskok požiaru z kríka na auto (skrátené video)

Experimenty s požiarom automobilu:

 1. Experiment s požiarom automobilu – meracia aparatúra
 2. Experiment s požiarom automobilu – meracia aparatúra
 3. Experiment s požiarom automobilu – meracia aparatúra
 4. Experiment s požiarom automobilu – požiar motorového priestoru
 5. Experiment s požiarom automobilu – požiar motorového priestoru
 6. Experiment s požiarom automobilu – dôsledky požiaru
 7. Experiment s preskokom požiaru na susedné vozidlo
 8. Experiment s požiarom automobilu – snímok z termovíznej kamery
 9. Experiment s požiarom automobilu – snímok z termovíznej kamery
 10. Experiment s požiarom automobilu – snímok z termovíznej kamery
 11. Dymové skúšky v cestnom tuneli
 12. Experiment s požiarom v banskej štôlni

Ďalšie simulácie požiarov:

 1. Požiar v cestnom tuneli (skrátené video)
 2. Evakuácia pri požiari v cestnom tuneli (skrátené video)
 3. Požiar besiedky v lese (skrátené video)
 4. Požiar v byte (skrátené video)
 5. Šírenie požiaru v šachte (skrátené video)
 6. Požiar chatky a korunový požiar lesa (skrátené video)
 7. Požiar rodinného domu (skrátené video)
 8. Vývoj teploty pri požiari v kinosále (skrátené video)

Iné dokumenty:

 1. Simulácia požiaru automobilov