Aktivity oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov
        Seminár 11.3.2020 o 11:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter Weisenpacher (Vplyv geometrie núdzových zálivov na stratifikáciu dymu počas požiaru v obojsmernom cestnom tuneli) → ...
        Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018
Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018… → ...
        Špičková vedecká monografia 2018
Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu ocenenia Špičková vedecká monografia, ktorú mu udelilo Predsedníctvo SAV… → ...
        Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)
Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov blahoželá svojmu kolegovi Mgr. Branislavovi Rabatinovi k získaniu štipendia na doktorandské štúdium na State University of Florida (USA) a… → ...
        Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: B. Rabatin (Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami) → ...