Aktivity oddelenia paralelných výpočtových metód a algoritmov
        Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané
Na webstránke FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave a FEI TU v Košiciach boli zverejnené témy pre doktorandské štúdium v odbore Informatika a… → ...
        Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v …
Prednášajúci: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom tuneli Poľana) → ...
        Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané
Na webstránke FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave a FEI TU v Košiciach boli zverejnené témy pre doktorandské štúdium v odbore Informatika a… → ...
        Výskum paralelnej počítačovej simulácie prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v tuneli Poľana publikovaný v prestížnom vedeckom časopise
Výsledky paralelnej počítačovej simulácie prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom tuneli Poľana boli publikované v zahraničnom impaktovanom časopise International Journal of Ventilation. Článok Computer simulation… → ...
        Publikácia v renomovanom európskom časopise
Na základe účasti na aktivitách medzinárodnej multilaterálnej výskumnej siete FIRElinks (Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť, COST Akcia CA 18135, 43 spolupracujúcich krajín) sa… → ...