Pracovná ponuka – podvojné účtovníctvo

      Comments Off on Pracovná ponuka – podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v príspevkovej organizácii

OBSADENÉ

Kontakt: sekr.ui@savba.sk, marta.masikova@savba.sk, Tel.: +421-2-5941 1159, +421-2-5477 1004

– komplexné vedenie podvojného účtovníctva v príspevkovej organizácii,
– pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok,
– účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladňa a pod.)
– vyúčtovanie pracovných ciest,
– zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek,
– vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok, konsolidácia,
– evidencia dlhodobého majetku a vedenie skladového hospodárstva.

Pracovný čas: od 8:00 do 16:00 (pružná pracovná doba)

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore ekonomika
Dĺžka praxe: Minimálne 3 roky

Zručnosti, schopnosti:
Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, finančná a ekonomická gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi)
Počítače:
– Microsoft Word – pokročilá
– Microsoft Excel – pokročilá
– Internet – pokročilá
– Program Softip – pokročilá
Ďalšie požiadavky: precíznosť (presnosť), komunikatívnosť, spoľahlivosť.