Noc výskumníkov 2018 – SkyBat

      Comments Off on Noc výskumníkov 2018 – SkyBat

SkyBat – robotický roj inšpirovaný správaním netopierov

Prednášajúci: Ján Zelenka
Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 11:00
Miesto konania: V – klub Bratislava

Biologicky inšpirované algoritmy majú unikátnu schopnosť vyriešiť zložité problémy aj v prípadoch keď konvenčné spôsoby riešenia zlyhávajú. Jediným spôsobom ich vývoja je nahromadenie veľkého množstva detailných poznatkov o biologických mechanizmoch, a následné transformovanie týchto informácií do softvérovej podoby alebo konštrukčného riešenia. SkyBat – agentový model, je model založený na dlhodobom sledovaní správania sa stromových netopierov. Agenti medzi sebou vzájomne kooperujú pokiaľ hľadajú nový úkryt v neznámom prostredí. Agenti majú schopnosť sa premiestňovať medzi úkrytmi bez vodcu a vedia rýchlo reagovať na zmenu v prostredí.

Noc výskumníkov 2018