Swarm robotika

      Comments Off on Swarm robotika

V rámci pravidelných seminárov Robotika.sk vo Fablabe, Ing. Ivana Budinská, PhD. odprezentovala prednášku na tému “Swarm robotika”.
video