Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry

      Comments Off on Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry

Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry

V dňoch 18. až 20. januára sa na pôde Ústavu informatiky uskutočnilo pracovné stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov e-infraštruktúr EUGridPMA (The European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science). Okrem zástupcov zo Slovenska sa stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Holandska, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Česka, Rakúska a z USA.
Združenie sa zameriava na podporu budovania dôveryhodného prostredia pre distribuované IT infraštruktúry pre vedu a výskum. Stretnutia sa organizujú pravidelne trikrát do roka v členských krajinách. Prizývaní bývajú zástupcovia amerického a ázijského združenia s rovnakým zameraním. Tieto združenia spolu vytvárajú celosvetové združenie IGTF (International Grid Trust Federation). Cieľom stretnutí je rokovanie o návrhoch a schvaľovanie politík zameraných na poskytovanie identity používateľov a zdrojov pre európske a svetové e-infraštruktúry pre vedu a výskum (EGI, PRACE, WLCG, OSG a pod.).
Na stretnutí v Bratislave bolo priamo prítomných 10 účastníkov a ďalších 20 účastníkov sa zúčastnilo stretnutia telekonferenčne.
Bližšie informácie o združení EUGridPMA je možné nájsť na internetovej adrese https://www.eugridpma.org/, kde sa nachádza aj informácia o stretnutí v Bratislave.