Práca z domu na 2 t

      Comments Off on Práca z domu na 2 t

Riaditeľka ústavu, Dr. Ivana Budinská, po mimoriadnom rokovaní ORR v piatok 13.3.2020 zaviedla nasledujúce mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19: 1/ vedúci oddelení nariadia pre svojich zamestnancov prácu z domu na nasledujúce dva týždne (16.3. – 27.3.2020) s výnimkou nevyhnutných prípadov, kedy sa vyžaduje ich prítomnosť na pracovisku. Práca z domu musí byt zadaná konkrétne a jej výsledky musia byt skontrolovateľné. … →…
Usmernenie organizáciám SAV v súvislosti s epidémiou COVID-19
Nové opatrenia na obdobie do 10.4.2020