Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

      Comments Off on Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

Výročný seminár I. oddelenia vied SAV

V dňoch 16.-17. februára 2016 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil tradičný seminár I. oddelenia vied. Seminár bol spojený s poradou riaditeľov a predsedov vedeckých rád za prítomnosti zástupcov v sneme. Na seminári boli prezentované výsledky jednotlivých ústavov v roku 2015.