Aplikácie oddelenia návrhu a diagnostiky digitálnych systémov

Vyvinuté softvérové nástroje

  • Nástroj Wrapper – princípy návrhu pre jednoduché testovanie techniky a generovanie aplikačných štruktúr wrapper
  • Nástroj BIST – zásady vstavaných samotestovateľných techník a generovanie (vytvorenie) aplikácií štruktúry BIST
  • Nástroj MemBIST – princípy testovania pamäte RAM a vytváranie pamäťových štruktúr BIST
  • FaultSim – deduktívny simulátor porúch a applet kritickej cesty
  • Memory fault demonstration excercise – edukatívne applety pre modelovanie základného typu porúch v pamäťových poliach
  • Testovací systém DefGen – štrukturálny generátor testu pre napäťové a IDDQ testovanie kombinačných obvodov
  • Poruchové simulátory pre kombinačné obvody – časť systému DefGen
  • Testovací generátor pre poruchy oneskorení – časť systému DefGen
  • Funkčný generátor testu pre digitálne obvody modelované podmnožinou VHDL

Softvérové nástroje vyvinuté našimi partnermi

  • Úvod do digitálneho testu – učebný nástroj vyvinutý v Department of Computer Engineering Tallinn University of Technology