Publikácie oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov
Pre zobrazenie publikácií kliknite na meno:

Staršie publikácie:

Adaptive scheduling of job-shop tasks in discrete event dynamic systems

Modeling and control of distributed processes on the base of multi-agent systems

Modelling, simulation and intelligent control of discrete event dynamic systems and complex hybrid systems

Knowledge representation: