Partneri oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov