Laboratórium mobilnej robotiky
Vedúca: Ing. I. Budinská, PhD.

Nové trendy v mobilnej robotike sa zameriavajú na distribuované riadenie skupiny mobilných robotov a na modelovania dynamického správania robotických systémov s využitím vysoko výkonných výpočtových prostriedkov. Na Ústave informatiky SAV sa zaoberáme predovšetkým navrhovaním a modelovaním vyššej formy riadenia v zmysle koordinácie, kooperácie a inteligentnej interakcie jednotlivých robotických elementov v spoločnom prostredí. Cieľom je vytvoriť decentralizovaný systém pozostávajúci z autonómnych entít schopných samostatnej, cieľavdomej činnosti, pričom správanie sa jednotlivých elementov je silne podmienené faktom, že ide o prvok celku a nie o samostatný akčný člen. S využitím uvedeného je možno dosiahnúť inteligentné správanie na úrovni skupiny, ktoré presahuje svojimi možnosžami hranice možností jednotlivých prvkov. Takýto systém je naviac efektívnejší a robustnejší a tým pádom vhodnejší do podmienok, kde sa uvedené vlastnosti vyžadujú. Príkladom môže byť skupina mobilných robotov pracujúcich vo výrobnej hale, kde majú za úlohu prevážať materiál, niekoľko robotov prehľadávajúcich a strážiacich určité územie, alebo vo vojenskej oblasti – skupina robotov vykonávajúca čistenie mínovych polí.
Laboratórium oddelenia je vybavené potrebným hardvérom a softvérom pre riešenie úloh z oblasti modelovania a simulácie diskrétnych procesov. Okrem desktopových PC a výkonných NB s bežnými softvérovými balíkmi má oddelenie k dispozícii:

Výkonné pracovné stanice

  • Silicon Graphics INDY (s operačným systémom IRIX 5.3) nadobudnutá v roku 1996 v rámci Copernicus projektu “Geometric Modelling for CIM-Oriented Virtual Reality PFO-CAD”
  • pracovná stanica HP Z400 s procesorom Intel XEON W3670, 3,2GHz, OS Windows 7
  • pracovná stanica HP Z400 s procesorom Intel XEON Quadcore – OS Windows 7, nadobudnutá v r. 2011 z prostriedkov projektu APVV BioMRCS 0216-10

Modelovacie a simulačné nástroje

 • MATLAB 2014a s balíkmi pre modelovanie diskrétnych procesov SimEvents a Stateflow a balíkom pre podporu paralelného počítania na lokálnej viac-jadrovej pracovnej stanici alebo výkonných grafických kartách

Mobilné robotické platformy

 • LEGO NXT Mindstorms 2.0 – 3 základné sety, 3 doplnkové sady, 6 inteligentných LEGO NXT 2.0 kociek a rôzne senzory (tlakový, ultrazvukový, farebný senzor, gyroskop, uhlový senzor, kompas, senzor akcelerácie atď.) a akčných členov (servo motor) – zakúpené z prostriedkov projektov BioMRCS APVV, VEGA.
 • Kvadrokoptéra – bezpilotné lietajúce roboty založené na Arduino platforme, použitá riadiaca jednotka Ardupilot Mega 2.5 spolu s dalšími elektronickými komponentami (GPS modul Mediate MT3329 V2, 433MHz telemetriu pre komunikáciu s pozemnou stanicou, CMOS HD kamera, 5,8GHz FPV Rx/Tx) zabezpečuje autonómny let kvadrokoptéry – zakúpené z prostriedkov projektov BioMRCS APVV, VEGA.
 • Samokrídlo MAXI SWIFT – bezpilotné lietajúce zariadenie založené na Arduino platforme, použitá riadiaca jednotka Ardupilot Mega 2.5 spolu s dalšími elektronickými komponentami (GPS modul Mediate MT3329 V2, 433MHz telemetriu pre komunikáciu s pozemnou stanicou) zabezpečuje autonómny let.
 • UGV – Desert Fox 4WD – experimentalne autonomne vozidlo riadenie arduino platformou.

Multikamerový systém

 • vysokorýchostné kamery IDS (UI-5220CP) s objektívom typu AZURE (IR-02812ZM) – zakúpené z prostriedkov projektu BioMRCS APVV 0261-10
 • pracovná stanica HP Z400 so sieťovou kartou Intel PRO/1000 PTQT

Popularizačné prednášky

Vedecká cukráreň je určená predovšetkým mladým ľudom ‒ žiakom základných a stredných škôl. Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí „vedeckej cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a technike.
VedeckaCukrarenBudinskaDňa 19. novembra 2013 Ing. Ivana Budinská, PhD. odprezentovala prednášku na tému “Swarm Robotics” Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov?Prezentáciu a videozáznam prednášky je možné nájsť na príslušných odkazoch.

VedaNaDosah_Budinska1Dňa 16. júna 2015 bola v rámci relácie Veda na dosah na TA3 odvysielaná reportáž o našej práci. O správaní socialneho hmyzu preneseného do skupiny mobilných robotov roprávala Ing. Ivana Budinská, PhD. a Ing. Ján Zelenka, PhD.. Tento výskumný zámer bol riešený prostredníctvom projektu BioMRCS.

VedaNaDosah_ZelenkaMatoDňa 19. apríla 2016 Ing. Ján Zelenka, PhD. a Ing. Ján Maťo odprezentovali prednášku na tému “Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám?”. Prezentáciu a videozáznam prednášky je možné nájsť na príslušných stránkach NCP VaT.

Fotogaleria