H2020 COBRA – CONversational BRAin

      Comments Off on H2020 COBRA – CONversational BRAin

Dňa 6. novemra 2020 sa uskutoční prvé stretnutie účastníkov a doktorandov projektu H2020 COBRA – CONversational BRAin.
Stretnutie organizuje prof. Š. Beňuš z nášho ústavu.
Prezentovať budú aj dvaja naši noví doktorandi – Joanna Kruyt a Jay Kejriwal, ktorí boli prijatí na štúdium v rámci tohto projektu.

poster: