Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA

      Comments Off on Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA

V dňoch 28. a 29. novembra sa na Ústave informatiky SAV uskutočnil seminár “5th workshop Acoustics and Speech Processing joined with 2nd GAMMA Workshop on Speech Processing in ATM Security”. Na seminári odzneli prednášky zamerané na nasledujúce výskumné témy:

  • rozpoznávanie reči
  • identifikácia hovoriaceho podľa hlasu, vplyv šumu na indentifkáciu hovoriaceho,
  • detekcia stresu v reči,
  • detekcia emócií v hudbe,
  • hlasová komunikácia v ATM a komunikácia pod stresom,
  • hlasová komunikácia človeka s avatarom Furhat.