Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave

      Comments Off on Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave

Štúdia o počítačovej simulácii rýchlostného profilu prúdenia vytvoreného prúdovými ventilátormi v tuneli pomocou simulačného systému FDS zameraná na porovnanie výsledkov simulácií získaných dvomi verziami systému FDS bola prijatá na prezentáciu na medzinárodnej konferencii Požární Ochrana 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 9. 2016 v Ostrave. Prácu bude prezentovať P. Weisenpacher.