Príspevok na European Modeling & Simulation Symposium 2016 na Cypre v tlači

      Comments Off on Príspevok na European Modeling & Simulation Symposium 2016 na Cypre v tlači

V dňoch 26. – 28. 9. 2016 sa bude na Cypre konať 28. medzinárodná konferencia EMSS 2016 (European Modeling & Simulation Symposium), ktorá je súčasťou 13. multikonferencie IMMSM 2016 (International Multidisciplinary Modeling & Simulation Multiconference). Štúdia Performance of FDS Versions 5 and 6 in Passenger Car Fire Computer Simulation o počítačovej simulácii požiaru osobného motorového vozidla realizovanej pomocou simulačného systému FDS, verzia 5 a 6, ktorú bude na konferencii prezentovať P. Weisenpacher, bola prijatá na publikovanie v zborníku konferencie.