Author Archives: povpma

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

      Comments Off on Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii prírodné a technické vedy Literárneho fondu SR za dielo Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations. pracovníci PMA

Špičková vedecká monografia 2018

      Comments Off on Špičková vedecká monografia 2018

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu ocenenia Špičková vedecká monografia, ktorú mu udelilo Predsedníctvo SAV za prácu Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations. Cham, Switzerland: Springer Int. Publ. AG, 2018. XXIV, 645 p., ISBN 978-3-319-61078-8. pracovníci… Read more »

Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)

      Comments Off on Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov blahoželá svojmu kolegovi Mgr. Branislavovi Rabatinovi k získaniu štipendia na doktorandské štúdium na State University of Florida (USA) a želá mu na novom pôsobisku veľa úspechov. pracovníci PMA

Kolega Ing. Lukáš Valášek úspešne obhájil dizertačnú prácu

      Comments Off on Kolega Ing. Lukáš Valášek úspešne obhájil dizertačnú prácu

Dňa 31. 01. 2017 sa na FIIT STU v Bratislave uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce kolegu Ing. Lukáša Valáška na tému Počítačová simulácia priebehu požiarov a analýza ich dôsledkov  v študijnom odbore Aplikovaná informatika. Srdečne blahoželáme!

Zmluva o spolupráci so spoločnosťou NDS, a.s. podpísaná

      Comments Off on Zmluva o spolupráci so spoločnosťou NDS, a.s. podpísaná

Dňa 30. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (NDS). Spoločnosť NDS zabezpečuje v zmysle schváleného vládneho programu prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike, zabezpečuje na základe zákona zjazdnosť vlastnej cestnej infraštruktúry, servis, údržbu, opravy a úpravy infraštruktúry. Súčasne realizuje… Read more »

Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. podpísaná

      Comments Off on Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. podpísaná

Dňa 22. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. (PPA). Spoločnosť PPA je jednou z vedúcich spoločností na slovenskom trhu v odvetviach dodávok elektrosystémov a riadiacich systémov pre chemický priemysel, cestné hospodárstvo (diaľničné tunely a diaľnice), ako aj pre stavebné spoločnosti. Zabezpečuje komplexné… Read more »

Zmluva o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline podpísaná

      Comments Off on Zmluva o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline podpísaná

Dňa 10. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Žilinskou univerzitou v Žiline. Spolupráca bude prebiehať v rámci spoločného projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov (projekt č. APVV-15-0340).

Výskum počítačovej simulácie požiaru automobilu publikovaný v prestížnom vedeckom časopise

      Comments Off on Výskum počítačovej simulácie požiaru automobilu publikovaný v prestížnom vedeckom časopise

Výsledky počítačovej simulácie požiaru automobilu a jeho rozšírenia na susedné vozidlo boli publikované v zahraničnom impaktovanom časopise Journal of Fire Sciences. Článok Automobile Interior Fire and its Spread to an Adjacent Vehicle: Parallel Simulation trojice autorov P. Weisenpacher, J. Glasa a L. Halada prezentuje výsledky počítačovej simulácie vybraného scenára požiaru… Read more »

Príspevok na európsky kongres EUROSIM 2016 v Oulu (Fínsko) v tlači

      Comments Off on Príspevok na európsky kongres EUROSIM 2016 v Oulu (Fínsko) v tlači

V dňoch 12. – 16. 9. 2016 sa bude v Oulu vo Fínsku konať 9. európsky kongres EUROSIM 2016 (EUROSIM Congress on Modelling and Simulation), ktorý patrí k najvýznamnejším európskym podujatiam v oblasti výskumu modelovania a simulácie. Kongres Federácie európskych simulačných spoločností EUROSIM má trojročnú periodicitu. Príspevok Note on fire… Read more »

Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave

      Comments Off on Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave

Štúdia o počítačovej simulácii rýchlostného profilu prúdenia vytvoreného prúdovými ventilátormi v tuneli pomocou simulačného systému FDS zameraná na porovnanie výsledkov simulácií získaných dvomi verziami systému FDS bola prijatá na prezentáciu na medzinárodnej konferencii Požární Ochrana 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 9. 2016 v Ostrave. Prácu bude… Read more »