Aktivity oddelenia analýzy a syntézy reči
        Rozhovor v relácii Veda a technika v RTVS
Doc. Mgr. Beňuš Štefan, PhD. v relácii Veda a technika v RTVS rozpráva o zaujímavom výskume "Ako je to s našou dôverou v umelú inteligenciu",… → ...
        Seminár 12. 12. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: M. Rusko, M. Trnka, S. Darjaa, R.Sabo (Oklamanie systému automatickej verifikácie hovoriaceho pomocou syntézy reči) → ...
        Seminár Akustika a spracovanie reči spojený so seminárom GAMMA
V dňoch 28. a 29. novembra sa na Ústave informatiky SAV uskutočnil seminár "5th workshop Acoustics and Speech Processing joined with 2nd GAMMA Workshop on… → ...
        Mladí vedci vyrazili do škôl
Mladí vedci vyrazili do škôl Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy.… → ...
        Prvý cestovateľský seminár 19. 10. 2017 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí
Dňa 19. 10. 2017 začína séria „cestovateľských seminárov“ Prvý seminár z pracovnej cesty v Londýne pripraví Ing. Milan Rusko, PhD. → ...