Aktivity oddelenia analýzy a syntézy reči
        Skúsenosti s publikovaním v impaktovaných vedeckých periodikách
Moderátor diskusie: Doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. → ...
        Girl’s Day 2017
Girl’s Day 2017 Dňa 27.4.2017 prebehlo na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, podujatie Girl’s Day 2017. Ide o celosvetové podujatie -… → ...
        Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Marián Trnka (Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier) → ...
        Workshop k projektu GAMMA
V dňoch 28. – 29. 11. 2016 sa koná na ústave workshop k projektu GAMA (odd. analýzy a syntézy reči). → ...
        Doktorandský seminár 15. 11. 2016 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Igor Guoth (Rozpoznávanie emócií z reči s použitím príznakov fázového spektra - školiteľ M. Rusko) → ...