Mladí vedci vyrazili do škôl

      Comments Off on Mladí vedci vyrazili do škôl

Mladí vedci vyrazili do škôl

Slovenská akadémia vied spustila projekt, ktorý vytiahol mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom na školy. Projektom „Roadshow“ mladých vedcov po školách sa chce akadémia viac približovať verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre prax a učiť žiakov kritickému mysleniu.
K tejto aktivite sa pripojil aj Mgr. Róbert Sabo, PhD., z Ústavu informatiky SAV. Žiakom súkromnej základnej školy v Senci prednášal o fonetike a komunikácií.
V súčasnosti plánuje akadémia návštevy ďalších škôl a vyučovacie hodiny s ďalšími mladými vedcami.

viac info: Aktuality SAV 19.10.2017