Nahrávacie štúdio
Vedúci: Ing. M. Rusko, PhD.
Lab Na Ústave informatiky SAV sa nachádza nahrávacie štúdio, ktoré je vybavené modernou nahrávacou technikou a oddelenie analýzy a syntézy reči ho používa pri tvorbe rečových nahrávok.