FaceControl – komplexné komunikač. zariadenie pre inovatívne riadenie procesov v priemysle

      Comments Off on FaceControl – komplexné komunikač. zariadenie pre inovatívne riadenie procesov v priemysle

Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (ÚI SAV): FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle prístup a abstrakt