Extrapolácie 2020

      Comments Off on Extrapolácie 2020

V dňoch 16. 10. – 27. 11. 2020 sa už po šiesty-krát koná celoslovenské podujatie Extrapolácie 2020. Cieľom podujatia Extrapolácie je prezentovať dejiny, súčasný stav a vízie rozvoja informatiky. Súčasná pandemická kríza nám neumožňuje usporiadať podujatie v takom rozsahu, na aký sme boli zvyknutí v predchádzajúcich ročníkoch.
Preto cieľom týchto Extrapolácií je vytvoriť priestor pre diskusiu na témy ako sú zabezpečenie plynulosti vzdelávania pri prechodoch z prezenčnej na dištančnú formu, motivovanie študentov a povzbudzovanie ich k tímovej práci pomocou digitálnych technológií, podpora pedagógov pri tvorbe materiálov z informatických predmetov na stredných školách vrátane škôl s netechnickým zameraním vytvorením platformy pre zdieľanie študijných textov, kurzov, prezentácií a skúseností pri dištančnom vyučovaní informatiky.

viac info