Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (online)

      Comments Off on Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (online)

When

13/10/2020    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (ÚI SAV): Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (Oddelenie senzorických systémov, ÚI SAV Banská Bystrica) prístup a abstrakt, prezentácia