Seminar 27.10.2020 online

      Comments Off on Seminar 27.10.2020 online

Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (ÚI SAV): FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle abstract