Online seminar 13.10.2020

      Comments Off on Online seminar 13.10.2020

When

13/10/2020    
9:30 am - 10:30 am

Event Type

Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (ÚI SAV): Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (Oddelenie senzorických systémov, ÚI SAV Banská Bystrica) abstract, prezentation