Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie (online)

      Comments Off on Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie (online)

Ing. Pavol Nemec (ÚI SAV): Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania (Oddelenie elektrónovej litografie ÚI SAV)
prístup a abstrakt