Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020

      Comments Off on Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020

Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020 bude online dňa 7.12.2020 od 10:00. Program a pripojenie ste dostali emailom.