Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

      Comments Off on Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Informatika a Aplikovaná informatika vypísané

Na webstránke FMFI UK v Bratislave, FIIT STU v Bratislave a FEI TU v Košiciach boli zverejnené témy pre doktorandské štúdium v odbore Informatika a Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej efektívnej realizácie na vysokovýkonných počítačových systémoch. Termín podania prihlášky: 30. apríla, 31. máj, resp. 2. júna 2022. Bližšie informácie možno tiež nájsť tu.