Vianočná zbierka pre deti

      Comments Off on Vianočná zbierka pre deti

Vážené kolegyne a kolegovia,

aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste č. 1, Bratislava. Zbierka sa koná na vrátnici ÚI SAV v dňoch 7.-17. decembra 2020.

S pozdravom,
Viera Jablonská
predsedníčka ZO OZ SAV pri ÚI SAV