Vianočné stretnutie 18.12. a zbierka pre deti z domova ROSA

      Comments Off on Vianočné stretnutie 18.12. a zbierka pre deti z domova ROSA

Vianoce
Vianočné stretnutie zamestnancov ÚI SAV
18. decembra 2018 /utorok/ o 14:00 hod. v zasadačke č. 102

Milé kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na celoústavné zhodnotenie roka, ktorého súčasťou bude aj predvianočné posedenie s tradičným menu. Veríme, že v príjemnej atmosfére spoločne uzatvoríme pracovný rok, aby sme po koncoročnom oddychu s elánom vykročili do roku 2019.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Pozvánka

Oznamujeme Vám, že Vianočná finančná zbierka pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti – ROSA (predtým Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež) na Dúbravskej ceste č.1 v Bratislave sa bude konať v dňoch 6.12. – 18.12.2016.
Za Vaše príspevky Vám vopred ďakujeme.
Oznam