Seminár Osobnosti SAV 2018

      Comments Off on Seminár Osobnosti SAV 2018

Dňa 18.9.2018 sa v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV konal slávnostný seminár Osobnosti SAV 2018, na ktorom boli ocenení traja naši kolegovia:
Doc. Ing. František Čapkovič, PhD.
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
Ing. Pavol Hrkút, CSc.

Predseda akadémie SAV, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. im pri príležitosti ich životných jubileí odovzdal diplomy s poďakovaním a uznaním ich mimoriadnej vedeckej, pedagogickej a vedecko-organizačnej činnosti na pôde Slovenskej akadémie vied, ako aj za ich osobný prínos pre rozvoj slovenskej vedy.

Pripájame sa s gratuláciou a poďakovaním za ich významnú činnosť, ktorou reprezentovali náš ústav nie len v rámci SAV a Slovenska, ale aj v medzinárodnom kontexte.
Prajeme im do ďalších rokov pevné zdravie a veľa spokojnosti v osobnom živote.

Slávnostnú chvíľu dotvárala aj príjemná hudba v podaní saxafonistu, p. Greksu.
Na záver slávnosti za všetkých ocenených predniesol krátky príhovor náš kolega, Štefan Havlík.