Osobnosti SAV 2018

      Comments Off on Osobnosti SAV 2018

Dňa 18.9.2018 sa v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV konal slávnostný seminár Osobnosti SAV 2018, na ktorom boli ocenení traja naši kolegovia: Doc. Ing. František Čapkovič, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc., Ing. Pavol Hrkút, CSc.
Predseda akadémie SAV, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. im pri príležitosti ich životných jubileí odovzdal diplomy s poďakovaním a uznaním ich mimoriadnej vedeckej, pedagogickej a vedecko-organizačnej činnosti na pôde Slovenskej akadémie vied, ako aj za ich osobný prínos pre rozvoj slovenskej vedy.
Pripájame sa s gratuláciou a … →…